Kernpartners IKC Franse Gat tekenen intentieverklaring

Op maandag 20 juli ondertekenden vertegenwoordigers van school Juul, de Patrimonium school en kinderopvangorganisatie Luna, de kernpartners van IKC Franse Gat, samen met de gemeente officieel de intentieverklaring tot samenwerking. In de Intentieverklaring wordt het kader vastgelegd en een aantal uitgangspunten die de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van IKC Franse Gat. 

Samenwerking

De twee schoolbesturen vormen samen met de kinderopvang de kernpartners voor het Integraal Kindcentrum (IKC). De gemeente geeft het kader aan vanuit onderwijshuisvesting en de ruimtelijke kaders. De scholen houden zich bezig met de ontwikkeling van een IKC visie. Bij alle drie de partijen is de behoefte aanwezig de samenwerking voor deze ontwikkeling vast te leggen in een Intentieverklaring. 

Intentieverklaring

In de intentieverklaring staan een aantal uitgangspunten benoemd. De strekking van de intentieverklaring is: 

  • Eén aanbieder voor de kinderopvang
  • Beide scholen en de kinderopvangorganisatie zorgen voor één doorlopende leerlijn
  • De partners zijn verantwoordelijk voor de flexibele inzet van de vierkante meters in het gebouw.

De uitgangspunten in de intentieverklaring worden na de zomer in het verdere traject uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.